SPOTKANIE UCZNIÓW Z POLICJANTEM

 

2 października 2012 roku gościł w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji aspirant Mariusz Sargalski. W spotkaniu z policjantem wzięli udział uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim. Pan Sargalski mówił o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na pasach. Pogadanka dotyczyła również bezpiecznego zachowania w szkole, klasie, na korytarzach i boisku. Szczególną ostrożność uczniowie powinni zachować w czasie przerw oraz zabaw z rówieśnikami. Gość przypomniał numery ratunkowe – 997, 998, 999 i 112. Pan policjant opowiedział o zachowaniu ostrożności podczas spotkania z obcym psem. Aspirant zadawał dzieciom pytania, na które udzielały poprawnych odpowiedzi.

        

 

 


 

Copyright ©2007 Szkoła Podstawowa